Badanie intelektu

Badanie ilorazu inteligencji jest najbardziej rozpowszechnioną metodą diagnostyczną. Większość z nas niejednokrotnie zastanawiała się, czy ma wysokie IQ. Część z nas brała udział w telewizyjnym wielkim narodowym badaniu inteligencji. Ciekawość naszych zdolności intelektualnych może być podstawą do zrobienia sobie profesjonalnego testu, który da jak najbardziej prawidłowy wynik. Jednak badanie inteligencji to coś więcej niż określenie naszego sławnego i tajemniczego IQ. Pod tymi dwiema literami kryje się wiele bardzo użytecznych informacji, które pozwalają na określenie funkcjonowania badanej osoby.

Czym jest inteligencja?

Inteligencja to przede wszystkim sprawność umysłowa, która definiowana jest w różny sposób. Jednak najważniejsza definicja inteligencji to – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

Jak się bada inteligencję?

Testy badające inteligencję są testami wymagającymi zaangażowania badanego i współpracy z psychologiem. Przeciętne badanie trwa 1,5h. Badany odpowiada na pytania i wykonuje manualnie kilka zadań.

Czemu służą testy inteligencji?

Testy inteligencji można wykorzystać w sytuacjach takich jak:

– diagnoza szczególnych uzdolnień i zaniedbanych sfer funkcjonowania poznawczego,

– diagnozowanie upośledzenia umysłowego,

– zaspokojenie własnej ciekawości – przy tym warto sobie zadać pytanie „Co da mi informacja o moim poziomie inteligencji?”

Każde badanie kończy się wystawieniem opinii psychologicznej, w której badany uzyska szczegółowe informacje o swoich różnych zdolnościach poznawczych.

Diagnoza zdolności poznawczych (inteligencji) wraz z opinią kosztuje 300 zł. Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie.