Diagnoza psychologiczna

 

Diagnoza psychologiczna jest spotkaniem z psychologiem, które ma na celu opis funkcjonowania danej osoby. Najczęściej wystarczy jedno spotkanie, czasem, aby postawić szersze hipotezy potrzeba kilku spotkań. Do procesu diagnozy mogą przystąpić osoby, które szukają swoich predyspozycji, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, albo osoby, które zostały skierowane przez lekarza psychiatrę. W każdym z tych przypadków najważniejszy jest cel diagnozy i obszar do badania, np. lekarz psychiatra może skierować swojego pacjenta na diagnozę, aby psycholog określił jego zdolności poznawcze. Informacje, które uzyska na podstawie testów wykonanych przez psychologa, mogą być użyteczne w postawieniu odpowiedniej diagnozy, a co za tym idzie w poprawnym kierunku leczenia.

Jak wygląda diagnoza psychologiczna?

 

Na diagnozę psychologiczną składa się rozmowa, obserwacja, czasem wywiad z rodziną oraz testy psychologiczne. Do określania niektórych obszarów funkcjonowania potrzebna jest godzina, czasem dwie, to wszystko zależy od obszaru badania, od zaangażowania uczestnika badania oraz od samopoczucia osoby badanej. Na początku spotkania przeprowadzana jest rozmowa, w następnej kolejności używane są testy psychologiczne, które są głównym celem spotkania.

Jak przygotować się na dzień wizyty u psychologa?

 

Diagnoza to nie tylko rozmowa i kontakt z psychologiem. Do postawienia pewnych hipotez wymagane jest użycie różnego typu kwestionariuszy i testów psychologicznych. Choć nie ma w nich odpowiedzi jednoznacznie poprawnych warto przyjść na spotkanie wyspanym i wypoczętym, pozwoli to na poprawną ocenę funkcjonowania. Nie powinno się również przed spotkaniem zażywać różnego typu „wspomagaczy”, które mogą w znacznym stopniu zaburzyć cały proces.

Stres? – zupełnie niepotrzebny

 

Wszystkie używane na co dzień w diagnozie psychologicznej testy są skonstruowane tak, aby każdy bez większych trudności mógł je wykonać. Niektóre to zwykłe karty pytań i arkusze odpowiedzi, w innych wykorzystuje się elementy obrazkowe i tablice. Wszystkie przygotowane są w przejrzysty sposób i do każdego z nich wcześniej udzielana jest instrukcja korzystania z testu. Podczas procesu diagnozy nie ma obaw o niepoprawne wypełnienie kwestionariuszy, czy o błędne odpowiedzi.

Każdy z nas jest inny, każdy zupełnie inaczej funkcjonuje, wszystkie testy, które są używane przez psychologów mają na celu określenie sposobu funkcjonowania – a ono nie może być jednoznacznie dobre, czy jednoznacznie złe. Dlatego też stres związany z oceną jest zupełnie niepotrzebny.

Opinia psychologiczna

 

Zakończenie procesu diagnozy zawsze kończy się wydaną opinią psychologiczną, na której znajdą się informacje o Państwa funkcjonowaniu, w sferze, której dotyczyła diagnoza. Taka opinia psychologiczna może dostarczyć Państwu wiedzy, ale przede wszystkim powinna być użyteczna w określeniu Państwa pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych. Bardzo często jest ona podstawą do rozpoczęcia psychoterapii, czy podjęcia właściwego leczenia u lekarza psychiatry.