Badanie osobowości

 

Czym jest osobowość?

 

Jest to względnie stały zespół cech psychicznych danej osoby, który odróżnia ją od innej. Te cechy są względnie spójne i pozwalają na integrację myśli, emocji i zachowania. Osobowość kształtuje się w ciągu całego życia, jednak jej kształtowanie najbardziej dynamiczne jest w okresie dzieciństwa. Na osobowość wpływają czynniki biofizyczne a także społeczne. To poprzez pryzmat ukształtowanej osobowości człowiek odbiera świat, zachowuje się w dany dla siebie sposób i w charakterystyczny tylko dla niego sposób porusza się w otaczającym go świecie.

 

Jak wygląda badanie osobowości?

 

Jest kilka dostępnych testów, które chętnie wykorzystują psycholodzy. Każdy z nich dostarcza sporo informacji o funkcjonowaniu człowieka. Jednak nie każdy jest odpowiedni do danej osoby i do danej chwili. Dlatego też dobór testów ustalany jest indywidualnie, natomiast wszystkie one są w wersji kwestionariuszowej, w której odpowiada się na pewne pytania, czy twierdzenia. Takie badanie trwa maksymalnie dwie godziny.

 

Po co badać osobowość?

 

Badanie osobowości jest coraz powszechniejsze. Osoby, które indywidualnie zgłaszają się na badanie osobowości zazwyczaj są ciekawe własnych dominujących cech, chcą poznać swoje mocne i słabe strony, albo odpowiedzieć sobie na pytanie „kim i jaki/a jestem?” Coraz częściej można spotkać się z tego typu badaniami w procesie rekrutacji. Kombinacja cech osobowości może przełożyć się na efektywność wykonywanych zadań. Ogromne firmy rekrutując pracowników na wysokie stanowiska chcą na dzień dobry wiedzieć, czy dany kandydat na stanowisko posiada wymagane cechy. W dużej mierze przez pryzmat osobowości widzimy i odbieramy świat w dany sposób. Zdarza się, że pewne cechy osobowości znacznie utrudniają życie, w takich sytuacjach warto poznać te cechy, dzięki temu można zaplanować plan terapii, która ma na celu poprawę funkcjonowania danej osoby.

 

Testy, których używam w diagnozie osobowości:

 

– Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – 2 (MMPI-2),

– Inwentarz Osobowości NEO-PI-R,

– Inwentarz Osobowości NEO-FFI,

– Lista Przymiotnikowa ACL,

– Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R,

– Test Niedokończonych Zdań Rottera (RISB),

– SCID I – Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń z Osi I DSM-IV-TR,

– SCID II – Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV.

 

Badanie osobowości wraz z opinią kosztuje od 100 zł do 300 zł. Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie, bądź mailowo.